Ändringar i leveranser och deadlines

Ändringar i de kommande 3 månaderna

I samband med helgdagar kan det hända att vi ändrar din leveransdag och deadline för beställning. På denna sida kan du alltid se planerade ändringar för de nästa 3 månaderna. 

Var uppmärksam på både ändrade dagar och deadlines. Ändrade leveransdagar och deadlines framgår även på leveransöversikten på Min Sida.

Torsdagsleverans

torsdag den 24 juli 2014 Var uppmärksam på ny deadline: onsdag den 16 juli 2014 kl. 23:00.

Fredagsleverans

fredag den 25 juli 2014 Var uppmärksam på ny deadline: onsdag den 16 juli 2014 kl. 23:00.

Årstiderna

Årstiderna · Vretensborgsvägen 5 · 126 30 Hägersten · tel: 08-720 50 20 · FöretagsFrukt

Idékassen