Ändringar i leveranser och deadlines

Ändringar i de kommande 3 månaderna

I samband med helgdagar kan det hända att vi ändrar din leveransdag och deadline för beställning. På denna sida kan du alltid se planerade ändringar för de nästa 3 månaderna. 

Var uppmärksam på både ändrade dagar och deadlines. Ändrade leveransdagar och deadlines framgår även på leveransöversikten på Min Sida.

Se deadlines för ändringar via mail och telefon här.

Måndagsleverans

måndag den 02 februari 2015 Var uppmärksam på ny deadline: lördag den 31 januari 2015 kl. 17:00.

Idékassen