Ändringar i leveranser och deadlines på hemsidan

Ändringar för de kommande 5 veckorna

I samband med helgdagar kan det hända att vi ändrar din leveransdag och deadline för beställning. På denna sida kan du alltid se planerade ändringar för de 5 veckorna. 

Var uppmärksam på både ändrade dagar och deadlines. Ändrade leveransdagar och deadlines framgår även på leveransöversikten på Min Sida.

Måndagsleverans

måndag den 26 december 2016 levereras i stället tisdag den 27 december 2016.
Var uppmärksam på ny deadline: torsdag den 22 december 2016 kl. 23:00.

Torsdagsleverans

torsdag den 29 december 2016 Var uppmärksam på ny deadline: torsdag den 22 december 2016 kl. 23:00

Fredagsleverans

fredag den 30 december 2016 levereras i stället torsdag den 29 december 2016.
Var uppmärksam på ny deadline: torsdag den 22 december 2016 kl. 23:00.

fredag den 06 januari 2017 levereras i stället torsdag den 05 januari 2017.

Idékassen