Menu
0 Korg
  • Din varukorg är tom

    Det tillkommer en fraktkostnad på 29 kr.
Gå till kassan kr st á Din varukorg är tom Det tillkommer en fraktkostnad på 29 kr. Totalt
×
Är du nyfiken på vår nya butik Jordens Bästa? Läs mer här!

Det gröna nätverket

Lone Nørgaard Pedersen, 29 november 2004

Kanske har du hört att Årstiderna som företag började i närheten av Vejle på Jylland, Danmark. Kanske har du också hört att Årstiderna utgår ifrån en gård på Jylland och en gård på Själland. De två gårdarna heter Barritskov respektive Krogerup Avlsgård. Det är på Barritskov våra kassar packas med härliga grönsaker för att sedan skickas till dig.

Men Barritskov är mer än bara en packningscentral; officiellt heter den delen av företaget Barritskov Lant- och Skogsbruk, och vi utvecklas i rasande fart även på andra områden än grönsaksodling och matkasselösningar. På Barritskov har vi nämligen formulerat en redogörelse över miljöförhållandena på gården. Redogörelsen kommer att synas i många sammanhang på Barritskov och fungerar i praktiken som en lokal miljöpolicy på gården. Med miljöpolicyn i tankarna har vi även tagit fram en konkret handlingsplan för hur vi ska kunna leva upp till våra föresatser och nå våra mål för gården i Jylland. En konkret handlingsplan ger oss som företag något handgripligt att arbeta med, men även ni kunder får glädje av en konkret handlingsplan, eftersom arbetet på så vis blir mer transparent och möjligt att granska kritiskt.

I samband med att vi utvecklade vår lokala miljöpolicy för bruket Barritskov mottog vi i november även ett diplom från organisationen Green Network. Green Network är ett regionalt danskt företag som arbetar med det som på engelska kallas CSR: Corporate Social Responsibility, dvs. utveckling av företags arbete med socialt ansvar. Green Network arbetar inom alla verksamhetsområden.

Den handlingsplan vi tagit fram utifrån vår lokala miljöpolicy för Barritskov står att läsa nedan:

Slutna kretslopp

I vår odling av sädesslag, grönsaker och kryddväxter av olika slag kommer vi att sträva efter att återanvända komposterat grönsaksavfall som genererats som direkt följd av företagets arbetsprocesser och verksamhet. Att återanvända detta komposterbara avfall gör att Årstiderna kan använda egenproducerade närings-
ämnen till jordberikning istället för att skaffa fram näring (t.ex. gödsel) från externa parter.

Lantbruk mot strömmen

Utvecklingen i stora delar av världens jordbruksindustri går mot att intensifiera och öka produktionstakten. På Barritskov väljer vi att gå mot strömmen och istället tänka tvärtom. Från att ha använt den bördiga jorden vid Barritskov till odling av grönsaker till andelslantbruk har nu största delen av åkerarealerna lagts om till gräs. Gräset ska betas, vilket drastiskt förändrar miljöbilden med gräsarealer och boskap.

Nygamla vattendrag

Sakta men säkert börjar vi se över vattendragen på egendomen. Första steget i processen är att återetablera ett vattendrag som funnits tidigare, och som har givit tydliga spår i marken. Men detta projekt är fortfarande i sin linda, så vi återkommer med mer spännande information när det blir aktuellt och grävskoporna börjar ankomma till Barritskov.

Återanvändning och självhushållning

Redan nu är vi nästintill självhushållande vad gäller värmeproduktion. Till detta ändamål används och återanvänds uttjänta träpallar och trälådor som använts i Årstidernas matkasseverksamhet. Nästa spännande utmaning vi ger oss i kast med är att med teknologins hjälp utveckla ett sätt att tillvarata överflödig värme från våra ugnar och omvandla detta till el. Målet är att bli självhushållande även vad gäller elektricitet.

Idélådan