Menu
0 Varukorg
  • Din varukorg är tom

    Det tillkommer en fraktkostnad på 29 kr.
Gå till kassan kr st á Din varukorg är tom Det tillkommer en fraktkostnad på 29 kr. Totalt

Hållbarhet

På Årstiderna jobbar vi ständigt med ämnen omkring hållbarhet, miljö och hälsa och hur de ämnena samspelar. Vi tar vår roll som matleverantör på stort allvar och försöker arbeta kontinuerligt med hållbarhet i alla situationer.

Emballagesystem

Matkassarna levereras i trä- och frigolitlådor som återanvänds. När trälådorna är uttjänta används de som biomassa i kraftanläggningen på Barritskov. Vi arbetar för att ta fram andra mer miljövänliga material istället för frigolitlådan. Anledningen till att vi ändå använder den är att den är mycket funktionell som isolerande material för känsliga produkter som till exempel fisk, som behöver förvaras vid en låg temperatur. Vi återanvänder också frigolitlådan så många gånger som möjligt.  

Många av våra råvaror är förpackade i plast och det är ett fantastiskt material när det gäller att undvika att produkterna torkar ut och istället bevara temperatur, fuktighetsgrad och hygien hos produkterna. Därigenom förblir produkterna fräscha och de hamnar inte huller om buller och blandas om vartannat under leverans. Plastemballagen är ett sätt att försäkra oss om att livsmedelshygienen upprätthålls. För miljön är plasten däremot desto sämre och därför är vi såklart ute efter ett bättre alternativ. Problemet är att många alternativ som först verkar hållbara, är icke-hållbara i processen där de tas fram/produceras. Vi har åtskilliga gånger utvärderat möjligheten att använda nedbrytbar plast, alltså plasttyper som består av organiskt material. Dessvärre kräver det så mycket energi att producera dessa plasttyper att de bara kan konkurrera miljömässigt med andra produkter under särskilda förhållanden. Där har vi en utmaning som vi ständigt arbetar med att lösa. Tillsvidare är vi noga med att använda så lite plast som möjligt och de varor som vi anser kan klara transporten utan att kvaliteten försämras levereras utan emballage.  

Kompostering

På Årstidernas gårdar har kompostering alltid varit en naturlig del av vardagen. Plantor och näringsämnen ska helst gå i ett kretslopp på gårdarna. Komposten hjälper oss att återanvända näringsämnena i exempelvis matavfall eller kasserade grönsaker. Samtidigt håller den jorden frisk och bra för odling av nya grödor. Av överblivna grödor lagar vi först lunch till alla våra anställda. Vi komposterar sedan resten av alla grödor som blivit över från matkasseförsäljningen/grönsaksförsäljningen.

Bevattningssystem

Det är viktigt för oss att ligga i framkant med teknologi som kan spara på miljön. Ett exempel vad gäller bevattning är att vår trädgårdsmästare Mindaugas har uppfunnit och byggt en maskin som används till bevattning efter plantering. Den använder bara en tiondel (!) av vattenmängden jämfört med att använda en sprinkler - och kampen mot skadedjur underlättas, då jorden mellan planteringsraderna hålls torr. Smart! Se maskinen i action i videon här.

Mer grönt och mindre kött

Kött är det livsmedel som påverkar klimatet mest. Animalieproduktionen står för ca 15% av världens totala utsläpp av växthusgaser. I Sverige äter vi idag mer kött än vad som rekommenderas av hälsoskäl och vad planeten klarar av. Alla behöver inte avstå helt från kött, men genom att minska köttkonsumtionen kan du göra en stor skillnad både för dig själv och för miljön. Våra matkassar följer därför inte den traditionella tallriksmodellen. Vi har beslutat att utesluta allt rött kött och istället för att spela huvudrollen på tallriken är kycklingen och fisken nu tillbehör till det gröna.

Mängden av kyckling och fisk samt kolhydrater och grönsaker i våra lådor är noga uträknad och balanserad för att ta hänsyn både till miljöpåverkan och näringsinnehåll. Vi hoppas att våra måltider kommer inspirera våra kunder att tänka och äta ännu grönare, därför är det alltid mycket grönsaker, övervägande ’grova’ kolhydrater samt en mindre mängd animaliskt protein i våra kassar. Majoriteten av våra matkassar är också vegetariska! Läs mer om vår syn på protein och hälsa här.

Idélådan
-