Menu
0 Korg
  • Din varukorg är tom

    Det tillkommer en fraktkostnad på 29 kr.
Gå till kassan kr st á Din varukorg är tom Det tillkommer en fraktkostnad på 29 kr. Totalt
×
Är du nyfiken på vår nya butik Jordens Bästa? Läs mer här!

Miljö

Omtanken om miljön har en naturlig och hög prioritet hos oss – oavsett om vi är på odlingarna, i köket eller på landsvägen. Vi arbetar ständigt på att bli bättre på detta. Vi är mycket medvetna om den globala uppvärmningen och arbetar målinriktat med att minska våra utsläpp av växthusgaser.

Ekologi vs. Närproduktion

Eftersom Årstiderna i grunden är ett danskt företag är många av råvarorna danska och kommer både från våra egna gårdar och externa leverantörer. I Sverige har många uppfattningen om att närproduktion är viktigare än ekologi, men faktum är att “närproducerat” inte är lika reglerat som exempelvis KRAV-märkningen: det finns inga riktlinjer för vad “nära” innebär i faktiska avstånd och heller inga garantier för att produktionen av närodlad mat är miljöriktig. När det gäller produktionen av livsmedel står transporten för en ganska liten del av varans totala livscykel och miljöpåverkan. Då kan en lokal icke-ekologisk bondes användning av kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och djurfoder importerade från andra sidan världen ha en högre belastning på miljön än både produktion och transport av ekologiska livsmedel från andra länder.

En sak som också är lätt att glömma är att det ur miljösynpunkt inte är längre till stora delar av Sverige från våra danska gårdar, än från till exempel en gård i norra delen av Sverige. Vi har också några ekologiska leverantörer i andra delar av världen och vi väger alltid alternativen mellan att importera en råvara eller odla den själv i växthus, ur ett CO2-perspektiv. Vad gäller danskt kött och antibiotika får inget ekologiskt lantbruk, oavsett land, använda antibiotika i förebyggande syfte i djurhållningen. 

Vi jobbar även på fler samarbeten med svenska gårdar. Även när det handlar om svenska varor är det viktigt att ha leverantörer som man verkligen känner till väl och vet hur produktionen går till från början till slut. Där har vi idag en väldigt nära relation till våra leverantörer så att vi vet precis hur djuren har det och vad som händer med produkten innan den hamnar i våra kassar.

Transporter

På Årstiderna arbetar vi med att begränsa våra utsläpp av de skadliga växthusgaserna CO2, metan och lustgas. Det är en lång och utdragen process, där vi flera gånger om året samlar in information om hur mycket CO2 de olika delarna av Årstiderna släpper ut.

Flygplan är en av de största miljöbovarna när det kommer till transport av livsmedel. Därför har vi sedan 2003 haft en no-fly-policy som innebär att alla varor som produceras utomlands transporteras med båt och lastbil. Sedan 2006 har vi registrerat våra CO2-utsläpp; från det att grönsakerna lämnar odlingarna till dess att lådorna hamnar på köksbordet hos våra kunder. Vi håller bland annat koll på hur många och långa affärsflygresor vi gör, hur många kilometer våra lastbilar och varubilar kör, och vi kontrollerar el- och värmeförbrukningen på våra lager, packerier och kontor. Vi frågar till och med våra medarbetare om hur de tar sig till arbetet. Tillsammans påverkar nämligen allt Årstidernas samlade CO2-utsläpp. Den största posten i vår CO2-bokföring kommer inte helt oväntat från de många varubilarna som kör ut lådorna till våra kunder – den så kallade slutdistributionen.

CO2-bokföring

I dag registrerar vi Årstidernas CO2-fotavtryck varje kvartal. Den detaljerade kunskapen gör det möjligt för oss att lägga upp en plan för hur vi som verksamhet kan begränsa våra CO2-utsläpp. Vi fokuserar bland annat på dessa områden:

  • Transport. Utsläpp från våra lastbilar och varubilar ska minska; de står för huvuddelen av våra CO2-utsläpp. Därför deltar vi aktivt i flera forskningsprojekt om biobränsle och elbilar. Målet är att hitta en hållbar och miljövänlig lösning på transportområdet.

  • Emballage. Både plastpåsarna i lådorna och emballaget kring de frukter och grönsaker som kräver separat inpackning ska vara ännu mer miljövänliga. Utmaningen är dels att använda så lite emballage som möjligt och dels att hitta de mest hållbara materialen. Läs mer om vårt arbete med emballage här.

  • Energi. Årstidernas el- och värmeförbrukning ska minskas och det ska göras CO2-neutralt. Därför har vi investerat i en lokal kraftvärmeanläggning som, kort sagt, kan omvandla värme till el genom pyrolys av träavfall, som t.ex. lådor och pallar.

  • Inköp. För att skona atmosfären så mycket som möjligt är flygtransport av frukt och grönsaker bannlyst inom Årstiderna. Istället transporterar vi alla importerade råvaror med båt eller lastbil. Vi försöker också att begränsa inköpet av grönsaker som har odlats i uppvärmda växthus.
För att neutralisera Årstidernas CO2-utsläpp har vi investerat i CO2-bindning motsvarande våra årliga utsläpp. Bindningen sker genom The Green Carbon Initiative, som arbetar med att binda CO2 i mark- och skogssystem. Läs mer om CO2-bindning.

Procentfördelning av olika källors CO2-utsläpp år 2019
Diagrammet visar var i Årstidernas verksamhet utsläppen kommer från år 2019.
Vill du läsa mer om hur vi arbetar med hållbarhet? Läs hela vår CO2-rapport här

Miljömärkta trycksaker

Årstidernas trycksaker belastar miljön så lite som möjligt. Det har vi säkrat genom att välja ett tryckeri certifierat av Svanen och genom att använda miljömärkt papper.
  • Svanenmärkning är den nordiska miljömärkningen och garanterar att de märkta produkterna uppfyller hårda miljökrav. Produkternas samlade miljöpåverkan, från det att de "föds" som råmaterial till dess att de "dör" som avfall, ingår i värderingen. Läs mer om Svanen.
  • FSC-märket representerar ett hållbart pappersval och står för Forest Stewardship Council, ett globalt samarbete mellan skogsägare, träindustrin samt miljö- och sociala organisationer. I en FSC-märkt skog fälls det inte mer träd än skogen kan reproducera. Djur- och växtliv skyddas och de människor som arbetar i skogen garanteras utbildning, ordentlig lön och säkerhetsutrustning. Läs mer om FSC
Idélådan