Sök
Meny
Fav
Favoriter

PLANETAR: Årstidernas löften

Här kan du läsa mer om vad våra 5 löften går ut på.

Årstiderna är en PLANETAR verksamhet. Det betyder att vi ser Jorden som något levande, och oss själva och våra kunder som en del av hur vi lever i samförstånd och respekt med vad som är bäst för både oss själva och för planeten. Därför har vi formulerat 5 löften till våra kunder (och oss själva), som blir en utgångspunkt för sättet vi driver vårt företag på:

Vi förpliktigar oss till att vår CO2-räkenskap är i balans

På Årstiderna har vi alltid haft stort fokus på att reducera våra CO2-utsläpp och har rapporterat CO2-räkenskap i över ett decennium nu. Vi vill få ner emissionerna både hos oss själva, men också ute hos våra leverantörer, samt lagra koldioxid i naturen, så att det motsvarar den restmängd vi och vår försyningskedja släpper ut.  

Vi förpliktigar oss till att hjälpa våra leverantörer få sin CO2-räkenskap i balans

Vi har berättat för våra leverantörer att vi, genom att hjälpas åt, ska jobba mot att den del av vår CO2-räkenskap som kan härledas deras samarbete med oss, ska vara i balans. Det blir en stor utmaning, men vi har de rätta verktygen och viljan att klara det! Och våra leverantörer har varit positiva till initiativet.  

Vi förpliktigar oss till att leverera varierad, sund och god mat som följer 80/20-principen

Alla matvaror du kan köpa hos Årstiderna är ekologiska och kommer alltid att vara det så långt det går. När vi sätter ihop våra matkassar, har vi alltid i Danmark gått efter 80/20-principen; dvs. att minst 80% av energiinnehållet kommer från växtriket och max 20% kommer från animalier, som t.ex. kött och mejeriprodukter. I Sverige har vi redan uppnått ett genomsnitt på nästan 90/10 i fördelningen där 90% står för växtbaserat och 10% för animalier. Det är för att ni kunder i Sverige är så positiva inför att äta mer grönt. Det glädjer oss. Det är också roligt för oss att kunna utmana oss själva och samtidigt göra god och inspirerande mat. Det gynnar både oss människor och planeten. 

Vi förpliktigar oss till att hjälpa våra kunder att vara en del av lösningen – istället för att vara en del av problemet

Vi vill kunna erbjuda sätt att mäta sitt eget CO2-utsläpp via matvarukonsumtion och vi kommer också att tillhandahålla produkter och metoder som hjälper hushåll att uppnå CO2-balans. Vi kommer att dela med oss av den kunskap vi har, via utbildning och andra resurser som kan vara till nytta för våra kunder och också bidra positivt till CO2-balansen. 

Vi förpliktigar oss till att göra det vi säger att vi ska göra

Nu har vi lovat, och det ska kunder kunna lita på. Våra ambitiösa mål och sättet vi driver vårt företag på, är inte tomma ord. Vi gör det för att det känns "bra i magen". Att ta ansvar för vårt, ert och planetens välbefinnande är inte en börda för oss. Det är vi grundade på, och det är på så sätt en av orsakerna till att vi finns. 

Levererar vi till dig?
Kolla en annan adress
-