Sök
Meny
Fav
Favoriter

CO2-rapport 2021

CO2-rapporten visar utveckligen för Årstidernas CO2-utsläpp från 2016-2021.

 • Inbound freight (Intransport) - från leverantören till vårt packeri i Danmark
 • Intermediate transport (Mellantransport) - från vårt packeri till de lokala distributionscentralerna
 • Distribution (Slutdistribution) - från de lokala terminalerna ut till kunderna
 • Energy (Energi) - elektricitet, agrodiesel, olja, gas och kylmedel
 • Packaging (Emballage) - frigolit, inliner, plastbägare, plast, absorbent osv.
 • Paper (Papper) - nyhetsbrev, recept, kopieringspapper, aktiveringskampanjer osv.
 • Commuting (Pendling) - pendling med bil och offentlig transport
 • Company travel (Arbetsrelaterade resor) - företagsbilar, resor i egen bil, tåg, flyg och övernattningar

Det beräknade CO2-avtrycket i rapporten omfattar försyningskedjan från det att varorna hämtas hos leverantörerna tills matkassarna och lådorna levereras hem till kunderna. CO2-utsläppet från primärproduktionen i växthusen, på odlingarna, mejerierna, bagerierna och liknande, inkluderas ej i rapporten. Emballaget som används för Årstidernas egna produkter inkluderas, men det emballage som används för varor producerade av externa leverantörer räknas ej med.

Läs hela Årstidernas CO2-rapport för 2021 här.

Ett minskat samlat CO2-utsläpp per leverans
 • Sedan 2016 har Årstidernas CO2-utsläpp ökat med 6%, men omsättningen har samtidigt ökat med 21%.
 • Vårt CO2-utsläpp har stigit från 5043 ton år 2016 till 5410 ton år 2021.
 • Vi hade ett utsläpp på 9,23 kg CO2 per 1000 kr i omsättning år 2016, och år 2021 hade vi ett utsläpp på 8,18 kg CO2 per 1000 kr i omsättning, det vill säga en minskning på 11%.
Ett minskat energiförbruk per packad leverans

Trots att Årstidernas omsättning har ökat med 21% sedan 2016 har vårt energiförbruk bara stigit med 2,5%. Det innebär att vi faktiskt använder mindre energi per packad leverans.

Emballage

Vår användning av emballage har fördubblats sedan 2016, eftersom vi har börjat packa fler varor själva, bland annat i vår Gröna Verkstad som hackar och förbereder grönsaker till matkassarna. Det som tyvärr inte framgår i rapporten är att vi under samma period aktivt har minskat vår plastanvändning ute hos våra leverantörer. De talen räknas inte med i vår CO2-rapport utan i våra leverantörers egna rapporter, men som regel innebär det att du som kund kommer uppleva att våra matkassar innehåller mindre plast.

Levererar vi till dig?
Kolla en annan adress
-