Sök
Meny
Fav
Favoriter
0 Korg

Din varukorg är tom

Kontroll

Hur vi kontrollerar varorna i lådorna.

Kontroll av ekologin i Danmark och Sverige

Ekologiska råvaror kommer från jordbruk som är certifierat ekologiska, vilket betyder att de har producerats efter de ekologiska reglerna. Det är regler som handlar om att man inte får använda pesticider mot skadedjursangrepp, sjukdomar eller ogräs och att djuren ska ha frisk luft och daglig motion. När det gäller processande av varorna, får de inte innehålla konstgjorda sötningsmedel eller konstgjorda aromer. Det finns en lista över tillåtna tillsättningsmedel, men den är väldigt kort. Vid konventionella matvaror, får man använda omkring 350 tillsättningsmedel. Endast ca. 40 av dem, så som t.ex. mjölksyra, koldioxid och citronsyra, är tillåtna i ekologiska livsmedel. 

I Danmark är det Fødevarestyrelsen och i Sverige är det Livsmedelsverket och Jordbruksverket, som administrerar och kontrollerar så att reglerna om ekologiska livsmedel följs. I Danmark är det dessutom Landbrugs- og Fiskeristyrelsen som står för administrationen och för att utföra själva kontrollerna ute hos de ekologiska producenterna. I Sverige kan Livsmedelsverket och Jordbruksverket utföra kontrollerna eller delegera dem. Hur ofta varje producent för ett kontrollbesök beror på organisationens riskprofil, storlek, komplexitet och tidigare kontrollresultat. Men alla jordbruk och organisationer som antingen producerar, processar eller säljer ekologiska produkter får besök minst en gång om året.  

Kontroll i övriga EU-länder

Hos Årstiderna köper vi också ekologiska varor från andra länder, särskilt från Spanien och Italien, där vi har en nära relation med noggrant utvalda ekologiska producenter. 

Reglerna för det danska Ø-märket, svenska KRAV och EU:s ekologiska märkning med det gröna bladet är rätt så lika. Det beror på att de danska och svenska reglerna omkring ekologi är en tolkning av EU-reglerna på området. På några områden är de nordiska reglerna hårdare än EU:s regler. Det gäller t.ex. bruk av koppar i den ekologiska äppelproduktionen, som är tillåten i EU, men inte i Danmark och Sverige. 

I Danmark och Sverige är det statliga myndigheter som ansvarar för kontrollen, men i Spanien fungerar det på ett lite annorlunda sätt. Där finns det  flera olika certifierings-organ, några privata, andra offentliga. Det varierar från provins till provins. Alla kontrollorgan ska dock vara godkända och under regelbunden tillsyn av en statlig ekologi-myndighet. Staten ska alltså kontrollera de olika certifierings-organen och därtill är den statliga kontrollen underordnad EU:s lagstiftning och tillsyn. 

Precis som i Danmark och Sverige utförs kontrollen av de ekologiska prodcenterna minst en gång om året. Eftersom reglerna för ekologi i Norden och EU inte skiljer sig särskilt mycket från varandra, kan man utgå från att varor med den gröna EU-logon är lika ekologiska som dem från Norden. 

Årstidernas internkontroll

Hos Årstiderna har vi en egen provtagningsplan över hvad vi ska kontrollera och hur ofta vi ska göra det. Vi utför stickprovskontroll när vi får hem varor från en ny producent. Vi testar främst för att se om det finns pesticidrester och vi ser alltid till att kontrollera ett brett spektrum av olika typer av frukt och grönsaker. Om våra inköpare skulle få höra om utmaningar med en viss typ av vara, ser vi till att ha extra fokus på den. 

Utöver frukt och grönt, testar vi en del på kött- och mejeriprodukter som anländer till packeriet. Då testar vi för salmonella,  campylobacter förhöjda bakterienivåer. Vi gör också ett hållbarhetstest för att säkra att datumen som leverantörerna har satt på produkterna, håller i verkligheten. 

Idélådan
Levererar vi till dig?
Kolla en annan adress
-