Sök
Meny
Fav
Favoriter

Val av leverantörer

Vi tycker det är viktigt att bygga starka relationer med våra leverantörer. Läs mer om vårt leverantörsarbete här och hur vi arbetar med att bygga långsiktiga relationer med lantbrukarna.

Alla Årstidernas råvaror är 100 % ekologiska, förutom fisken som är fritt fångad i havet. Våra frukter och grönsaker kommer från olika certifierade ekologiska lantbruk. Vi köper råvarorna från duktiga bönder som vi känner och litar på. Under vintersäsongen hittar du mycket råvaror från Spanien, Italien och Portugal hos oss och under sommarsäsongen är vårt nordiska sortiment större. Vi samarbetar med nordiska leverantörer som specialiserat sig på vissa frukter och grönsaker. 

Val av leverantörer

När vi väljer en leverantör till Årstiderna är det viktigt att det finns passion och engagemang bakom råvarorna. Det är det allra viktigaste vid ansvarsfull och hållbar produktion. Vi vill också att det ska vara så mycket nordiska råvaror som möjligt, i så stor mån det går, och av så hög kvalitet som möjligt. 

Se de kriterier vi har för de odlare och producenter vi samarbetar med: 

1. MÄNNISKORNA
Våra odlare av frukt och grönt har en grundpassion för ekologi.
 
2. HÅLLBARHETEN
Vi älskar odlare som sätter hållbarheten först och står bakom initativ för att främja den, både på och utanför odlingarna. Det kan handla om att låta nyttodjur vara i odlingarna, sätta upp solceller, införa medarbetaraktier m.m.  
 
3. BIOLOGISK MÅNGFALD
Vi väljer odlare som tänker på biologisk mångfald. Det kan handla om att de planterar vindskydd, blomrader eller har betande djur på markerna för att öka den biologiska mångfalden.
 
4. NATUREN
Vi älskar odlare som älskar naturen. Om man som odlare frivilligt ger en del av sin vinst eller gör en insats för att främja naturen i lokalområdet, är det en odlare efter vårt hjärta. 
 
5. KVALITETEN
Vi väljer odlare som levererar råvaror med den bästa smaken och kvaliteten på utsatt tid. Det man ser, det ska man också få. Vi säkerställer att vi vet var produkterna kommer från och hur de är odlade. Därför älskar vi att besöka gårdarna - och se det med egna ögon. 
 
6. SOCIALT ANSVAR
Vi väljer odlare som tar socialt ansvar. Alla arbetare ska ha skälig lön och sunda arbets- och boendevillor. 

Resande inköp

Många av Årstidernas inköp sker ute på lantbruken, där vi kan vara nära råvarorna. En stor del av året reser våra inköpare Per Stilling, Marianne Møller och Flemming Andersen runt och besöker bönderna som vi samarbetar med. Detta säkrar närheten, spårbarheten och den goda smaken – så att det blir ännu bättre hemma hos dig i köket.

Levererar vi till dig?
Kolla en annan adress
-