Sök
Meny
Fav
Favoriter

Val av leverantörer

Vi tycker det är viktigt att bygga starka relationer med våra leverantörer. Läs mer om vårt leverantörsarbete här och hur vi arbetar med att bygga långsiktiga relationer med lantbrukarna.

Vi tycker det är viktigt att bygga starka band till våra leverantörer.

Alla Årstidernas råvaror är 100 % ekologiska, förutom fisken som är fritt fångad i havet. Våra frukter och grönsaker kommer från olika certifierade ekologiska lantbruk. Vi köper råvarorna från duktiga bönder som vi känner och litar på. Under vintersäsongen hittar du mycket råvaror från Spanien, Italien och Portugal hos oss och under sommarsäongen är vårt nordiska sortiment större. Vi samarbetar med nordiska leverantörer som specialiserat sig på vissa frukter och grönsaker. Att få in fler svenska leverantörer i Årstidernas sortiment är ett ständigt pågående arbete och de svenska leverantörerna blir fler i takt med att vår verksamhet i Sverige blir större.

Val av leverantörer

När vi väljer en leverantör till Årstiderna är det viktigt att det finns passion och engagemang bakom råvarorna. Det är det allra viktigaste vid ansvarsfull och hållbar produktion. Vi har två rättesnören vi går efter när vi väljer våra leverantörer: det ska vara så mycket nordiska råvaror som möjligt i så stor mån det går och av så hög kvalitet som möjligt.

Resande inköp

Många av Årstidernas inköp sker ute på lantbruken, där vi kan vara nära råvarorna. En stor del av året reser våra inköpare Per Stilling och Flemming Andersen runt och besöker bönderna som vi samarbetar med. Detta säkrar närheten, spårbarheten och den goda smaken – så att det blir ännu bättre hemma hos dig i köket.

Idélådan
Levererar vi till dig?
Kolla en annan adress
-