Sök
Meny
Fav
Favoriter
0 Korg

Din varukorg är tom

CO₂-räkenskap 2020

Varför en CO2-rapport?

Hos Årstiderna är den kvartalsvisa och årliga CO2-rapporten ett viktigt ledarskapsverktyg, för att arbeta fokuserat med att sänka CO2-utsläppen genom en bättre drift och bättre processer. Här är 2020 års rapport. Den visar utvecklingen i CO2-utsläpp från 2016 till 2020. CO2-utsläppet mätt i ton har stigit med 5% på grund av tillväxt och ökad omsättning. Mätt som CO2-utsläpp per 1.000 omsatta kronor har den fallit med 19%.

  • Intransport - från leverantören till vårt packeri i Danmark
  • Mellantransport - från vårt packeri till de lokala distributionscentralerna
  • Slutdistribution - från de lokala terminalerna ut till kunderna
  • Energi - elektricitet, agrodiesel, olja, gas och kylmedel
  • Emballage - frigolit, inliner, plastbägare, plast, absorbent osv.
  • Papper - nyhetsbrev, recept, kopieringspapper, aktiveringskampanjer osv.
  • Pendling - bilar och offentlig transport
  • Arbetsrelaterade resor - företagsbilar, resor i egen bil, tåg, flyg och övernattningar

Det beräknade CO2-avtrycket i rapporten omfattar försyningskedjan från det att varorna hämtas hos leverantörerna och hela vägen till att matkassarna och lådorna landar på kundernas tröskel. CO2-utsläppet från primärproduktionen på odlingar, i stall, i växthus, på mejerier, bagerier och liknande, är inte inkluderat. Emballage till packning av produkter packade av Årstiderna är inkluderat, men emballage till varor packade av externa leverantörer är inte medräknat. 

Varutransport är den tyngsta posten i CO2-räkenskapet. Intransport, mellantransport och slutdistribution utgör 58% av det totala utsläppet. Om vi lägger till persontransport i form av resor i tjänsten och pendling uppgår de totala CO2-utsläppen från transport 64% - dvs. ca. 2/3 av totalen. Energiförbruket utgör 21%, emballage 13% och papper 1% av de totala utsläppen. 

 

CO2-räkenskap, 2016-2020

Årstidernas CO2-räkenskap visar utveckligen vad gäller våra CO2-utsläpp från 2016-2020. Läs hela rapporten här.

Idélådan
Levererar vi till dig?
Kolla en annan adress
-