Sök
Meny
Fav
Favoriter

CO2-rapport 2020

Här kan du se några nyckeltal från vår CO2-rapport för 2020 och ta del av hela rapporten.

  • Intransport - från leverantören till vårt packeri i Danmark
  • Mellantransport - från vårt packeri till de lokala distributionscentralerna
  • Slutdistribution - från de lokala terminalerna ut till kunderna
  • Energi - elektricitet, agrodiesel, olja, gas och kylmedel
  • Emballage - frigolit, inliner, plastbägare, plast, absorbent osv.
  • Papper - nyhetsbrev, recept, kopieringspapper, aktiveringskampanjer osv.
  • Pendling - bilar och offentlig transport
  • Arbetsrelaterade resor - företagsbilar, resor i egen bil, tåg, flyg och övernattningar

Det beräknade CO2-avtrycket i rapporten omfattar försyningskedjan från det att varorna hämtas hos leverantörerna och hela vägen till att matkassarna och lådorna landar på kundernas tröskel. CO2-utsläppet från primärproduktionen på odlingar, i stall, i växthus, på mejerier, bagerier och liknande, är inte inkluderat. Emballage till packning av produkter packade av Årstiderna är inkluderat, men emballage till varor packade av externa leverantörer är inte medräknat. 

Varutransport är den tyngsta posten i CO2-räkenskapet. Intransport, mellantransport och slutdistribution utgör 58% av det totala utsläppet. Om vi lägger till persontransport i form av resor i tjänsten och pendling uppgår de totala CO2-utsläppen från transport 64% - dvs. ca. 2/3 av totalen. Energiförbruket utgör 21%, emballage 13% och papper 1% av de totala utsläppen. 

Årstidernas CO2-räkenskap visar utveckligen vad gäller våra CO2-utsläpp från 2016-2020. Läs hela rapporten här.

Levererar vi till dig?
Kolla en annan adress
-