Sök
Meny
Fav
Favoriter

Årstidernas fiskepolicy

Läs vår fiskepolicy här

Fisk som fångas för att säljas via Årstiderna ska ta största möjliga hänsyn till ekosystemen. Det är väsentligt att fångstmetoderna är hållbara när det kommer till miljö- och resursförvaltning. Läs vår fiskepolicy nedan.

Fiskprodukter

All fisk i Årstidernas sortiment ska vara fritt fångad enligt Världsnaturfondens rekommendationer. Om fisk ingår i andra produkter från Årstiderna, som exempelvis färs eller som ingredienser i matkassar, ska alla övriga varor vara 100 procent certifierat ekologiska.

Havsfiske

Eftersom det inte finns någon vedertagen ekomärkning för fisk som simmar fritt och fångas ute på havet, ska Årstidernas fisk alltid skydda ekosystemen genom att:

 • Minimera oönskad bifångst, med särskild syftning på yngel.
 • Ta fram bästa möjliga kvalitet genom en skonsam fångstbehandling.
 • Fisken hanteras och distribueras skonsamt med hänsyn till kvalitet och miljöpåverkan.
 • Fisken förarbetas i överensstämmelse med den för tillfället gällande lagstiftningen.

Det är vidare väsentligt att de fångstredskap som används är hållbara med hänsyn till miljön. Årstiderna vill således minimera inköp av fisk fångad med trål och diverse skrapredskap.

Odlad fisk

En liten del av den fisk vi använder oss av är odlad ekologisk fisk, det innefattar några sötvattens- och havsodlingar. Dessa odlingar ska vara ekomärkta och leva upp till Årstidernas kvalitetskrav i övrigt.

Fisken från de ekologiska odlingarna är uppfödda med minsta möjliga miljöpåverkan – också jämförelse med vildfångad fisk.

Reglerna för den ekologisk odlingen av fisk tar hänsyn till djurhälsa/djurskydd:

 • Fiskens trivsel: God vattenkvalitet och skonsam hantering av fiskarna.
 • Det tas hänsyn till de vilda djur som kan finnas omkring odlingarna.
 • Det finns mycket strikta restriktioner vad gäller sjukdomsbekämpning.

Fodret till fiskarna är:

 • Naturligtvis utan pesticider.
 • Utan genetiskt modifierade organismer.
 • Utan konstgjorda färgämnen - därför har ekologiskt odlade fiskar sin naturliga färg.

Exotisk fisk

Fisk från länder utanför Norden kan ingå i Årstidernas sortiment, så länge de lever upp till samma krav som gäller för den övriga fisken.

Frusen fisk

Årstiderna använder oftast färsk fisk, men frusen fisk kan förekomma någon gång. Om detta sker, informerar vi alltid att fisken har varit frusen. Frusen fisk ska i övrigt leva upp till samma krav som färsk fisk.

Urval av leverantörer

Det är essentiellt att alla Årstidernas leverantörer av fisk kan vara hållbara i hela sin kedja. Det betyder att leverantören måste kunna:

 • Leva upp till Årstidernas fiskepolicy. Vi följer WWF:s rekommendationer och tar inte in fisk som finns på den “röda listan” (hotade arter), torsk fångas från Nordsjön.
 • Leverera ett fullgott fisksortiment.
 • Packa färsk, frusen och rökt fisk.
 • Hjälpa till att planera sammansättningen av lådorna.
 • Hjälpa till att utveckla hållbart emballage.
 • Vara aktiv i uppbyggandet av listan på underleverantörer, som fokuserar på hållbart fiske.
 • Säkra spårbarhet i form av:
  - vem som har fångat fisken
  - var fisken är fångad
  - fångstområde
  - vilka fiskeredskap som använts
Levererar vi till dig?
Kolla en annan adress
-