Sök
Meny
Fav
Favoriter
0 Korg

Din varukorg är tom

Matkassarnas klimatavtryck

Alla Årstidernas matkassar är klimatberäknade, läs mer om hur det går till
Årstiderna har klimatberäknat hela sin verksamhet sedan 2007. Nu tar vi steget längre och beräknar även våra matkassars CO2-avtryck, allt för att göra det så enkelt som möjligt för dig när du ska göra ett hållbart val.

Klimatberäknade matkassar för att göra det hållbara valet enklare

Vi måste alla ställa om och minska vårt klimatavtryck i så stor mån det går, för planeten och klimatets skull. Som konsument finns det en uppsjö av val som du dagligen står inför, och det kan vara svårt att veta du ska välja för att göra ett så hållbart val som möjligt. För att göra det lite lättare för dig, har vi valt att klimatberäkna våra matkassar. Låt oss berätta hur vi gått tillväga.

Under en längre tid har vi samlat in data för att utveckla en databas som gör CO2-beräkningarna möjliga. Databasen är gjord i samarbete med mjukvaruföretaget WEMUDA. De fick i uppgift att hitta CO2-värden för alla ingredienser i matkassarna, som de först och främst baserade på databaser från Aarshus Universitet och CONCITO, som är ett erkänt konsultbolag som utför klimatberäkningar. Det samlades också in data från andra europeiska och amerikanska databaser, för att få ett så en så korrekt klimatberäkning som möjligt.

Vi valde att gå så långt tillbaka som 2016 för att kartlägga våra matkassar klimatavtryck. Med hjälp av all den insamlade datan utvecklade vi ett eget verktyg, Årstiderna Food Impact, som gör det möjligt för oss att räkna ut CO2-avtrycket av alla sammansatta rätter i matkassarna. Verktyget kan också beräkna andelen växtbaserad respektive animalisk energi i matkassarna.

Hur mäter vi CO2-avtrycket för en morot?

I databasen för Årstiderna Food Impact har alla varunummer i vårt sortiment ett CO2-värde. För varje ingrediens gör vi en livscykelvärdering, som förkortas LCA. Vi tar höjd för CO2-avtrycket för hela råvarans cykel - från att den odlas, skördas, förbereds, packas och transporteras. Det är alltså inte bara det direkta CO2-utsläppet som mäts men också alla indirekta utsläpp i samband med att varan produceras, som tas i beaktning. På det sättet kan vi exempelvis räkna ut CO2-avtrycket för moroten som du får i din matkasse.

Hur mäter vi CO2-avtrycket för sammansatta varor?

En del av varorna i matkassarna är sammansatta, det vill säga att de består av flera olika ingredienser. Det kan till exempel vara färdighackade grönsaker från vår Gröna Verkstad, fiskbiffar från vår Varma Verkstad, färdiga grytor eller pizzadeg. Vår vision är att erbjuda sammansatta varor som innehåller större växtbaserad andel, i jämförelse med motsvarande produkter i mataffären.

Eftersom våra sammansatta varor är så unika, blir det svårt för oss att jämföra dem med liknande varor för att beräkna CO2-avtrycket. Vi har därför beräknat CO2-avtrycket för varje ingrediens i produkten och sedan simulerat ett LCA-värde för resten av processen - ett estimat för hur mycket som i regel går till spillo när varan skalas, hur mycket energi som används när den exempelvis kokas eller förbereds, samt transporten.

Även om vi vet var varan kommer från och i princip hade kunnat räkna på den exakta transporten för varje vara, skulle det vara för komplicerat. Därför gör vi en estimering för 100 gram per kg livsmedel, och att varje vara ska ha transporterats 1000 km. Det är högt estimerat, eftersom transporten faktiskt bara utgör en mindre del av hela varans klimatavtryck.

Matkassarnas CO2-avtryck

När vi anger CO2-avtryck för matkassarna skriver vi det i kg CO2 per kuvert. CO2-avtrycket anges på respektive matkasses produktsida och är ett genomsnitt som baseras på matkassen sammansättning de senaste 6 månaderna. Vi uppdaterar talen med jämna mellanrum. Du kan använda det beräknade CO2-avtrycket för din matkasse och jämföra med andra matkassar, men var medveten om att det ännu inte finns en standardisering för hur CO2-avtryck ska beräknas. Alla räknar nödvändigtvis inte på samma sätt. Vi hoppas att beräkningarna ska kunna vara en vägledning för dig när du väljer matkasse och samtidigt ge dig bättre koll på ditt klimatavtryck och matens klimatpåverkan. Här är en översikt över våra matkassars nuvarande CO2-avtryck:

Matkasse kg CO2 per kuvert
Veganska Matkassen 0,48
Glutenfria Vegankassen 0,45
Vegetariska Matkassen 0,53
500-Kalorierkassen 0,56
Vegetariska Barnkassen 0,74
Vegetariska Snabbkassen 0,55
Flexitariska Matkassen 0,69
Flexitariska Barnkassen 0,71

Minska ditt klimatavtryck med en matkasse från Årstiderna

Om du bestämt dig för att minska ditt klimatavtryck kan det vara svårt att veta vad du ska förhålla dig till. Världsnaturfonden (WWF) har gjort en så kallad klimatbudget för mat för att göra det lite lättare. Den kallas One Planet Plate, och baseras på hur mycket klimatpåverkan maten får ha om vi ska kunna nå målet om maximalt 1,5 graders global uppvärmning. Klimatbudgeten ligger i den uträkningen på 11 kg koldioxidekvivalenter (CO2e) per vecka - eller förenklat skrivet, kg CO2. För en lunch eller middag blir det i snitt 0,5 kg CO2 som är målet.

Svend Daverkosen som är Årstidernas lantbruks- och miljöchef är en av de som aktivt jobbar med Årstiderna Food Impact. I ett undersökning jämförde han CO2-avtrycket per kuvert med CO2-avtrycket för några av våra vanligaste svenska vardagsrätter. Resultatet var minst sagt imponerande. Oavsett vilken matkasse från Årstiderna som väljs, så har rätterna i genomsnitt ett lägre CO2-avtryck per kuvert än vardagsrätterna som var med i undersökningen, och alla Årstidernas veganska matkassar ligger under målet på 0,5 kg CO2, som är efterfågas i WWF:s One Planet Plate. 

Diagram CO2 per kuvert

I diagrammet: Grönt: Årstiderna Matkassar, Rosa: Vegetariska rätter, Gult: Fiskrätter, Rött: Kötträtter

I diagrammet ovan har Svend jämfört våra matkassars genomsnittliga CO2-avtryck med avtrycken för några vanliga rätter som äts i svenska hushåll. De svenska vardagsrätterna valdes ut efter kriterierna att de skulle kunna platsa på listorna över de mest populära rätterna i Matrapporten 2021, gjord av Food & Friends. De recept som valdes ut i undersökningen, var bland de mest synliga vid googlesökningar och fyra vegetariska rätter inkluderades. Varje recept hade tydliga ingrediens- och mängdangivelser och baserades på versioner för 4 personer, för att kunna jämföras per kuvert, med rätterna från matkassarna.

- Vi valde ut 13 svenska vardagsrätter som innehöll kött, fisk eller var vegetariska. Det var överraskande att alla rätterna visade sig ha ett högre CO2-utsläpp än rätterna i våra matkassar, även om fyra av rätterna som vi hade med i jämförelsen var vegetariska. Diagrammet avslöjade att även vegetarisk mat kan sammansättas mer eller mindre CO2-vänligt. 

Vår generella lärdom blev, att om du väljer att skippa köttet eller begränsa dig till att äta i alla fall flexitariskt, så kan en matkasse från Årstiderna bidra till att ett avsevärt minskat CO2-utsläpp. Det visade sig att förbättringen blev så mycket som en tredjedel mindre CO2-utsläpp i jämförelse med en vanlig vardagskost. Det innebär att även om du bara har en matkasse från Årstiderna 3-4 dagar i veckan, kan det fortfarande bidra till ett betydande mindre CO2-utsläpp i din vardag, säger Svend Daverkosen, Årstidernas lantbruks- och miljöchef.

Om du i dagsläget äter en normal kost, med rätter som är vanliga i svenska hushåll, så kommer du mycket sannolikt minska ditt klimatavtryck avsevärt med en matkasse från Årstiderna. Och då har inte andra fördelar för planeten räknats in som hur den biologiska mångfalden gynnas av att välja ekologiskt eller hur ditt matsvinn kan minska när du äter middagar som planerats med exakt mängd.

Idélådan
Levererar vi till dig?
Kolla en annan adress
-