Sök
Meny
Fav
Favoriter
Hem Om Årstiderna Hållbarhet och miljö Våra globala mål Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Vi ska främja långvarig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning samt anständigt arbete för alla.

Så lyder FN:s globala mål nummer 8. Här handlar delmålen bl.a. om att skapa full sysselsättning och anständiga arbeten med lika lön, hjälpa fler unga till arbete, utbildning och träning, skapa trygga arbetsmiljöer samt stoppa modernt slaveri, människohandel och barnarbete. 

Årstidernas tillväxt har de senaste åren resulterat i en del nyanställningar. Arbetet med att skapa anständiga jobb pågår inte bara internt. Det är också närvarande när vi väljer externa samarbetspartners i form av leverantörer av varor eller transporttjänster. Där sätter vi stort fokus på arbetsmiljö. Utmaningen med att säkerställa arbetsvillkor och mänskliga rättigheter genom hela värdekedjan är stor och vi arbetar kontinuerligt med att hitta den rätta balansen mellan tillit och kontroll. 

Vi arbetar bl.a. med följande initiativ:

  • Trivsel på arbetsplatsen och utvärderingar för arbetsmiljön
  • Arbetsvillkor och mänskliga rättigheter i hela leverantörskedjan
  • Att erbjuda praktikplatser
  • Kompetensutveckling
  • GDPR – ansvarsfull hantering och förvaring av personuppgifter

Levererar vi till dig?
Kolla en annan adress
-