Sök
Meny
Fav
Favoriter

Ekosystem och biologisk mångfald

Vi ska beskydda, återupprätta och stötta hållbart bruk av ekosystemen på land, främja hållbart skogsbruk, bekämpa ökenspridning, stoppa utarmandet av jorden och minskadet av den biologiska mångfalden.

Så lyder rubriken på FN:s globala mål nummer 15. Synar man delmålen som är tillknutna målet, handlar det om att bevara och återupprätta ekosystem, beskydda biodiversiteten och stoppa minskningen av naturliga livsmiljöer, främja tillgång till genetiska resurser, stoppa skoggskövling och ökenspridning och återuppliva utarmad jord. 

Det är mål som ligger i linje med det vi i Årstiderna har som existensberättigande argument. För oss är jorden och ekosystemen alltid i fokus och när vi pratar om jordförbindelse, handlar det också om att odla jorden med omtanke och respekt. Vi hör ofta om hur viktigt det är med rent vatten och luft. Det är det givetvis! Men det är inte lika ofta vi hör om jorden, och om hur beroende vi som människor är av att kunna odla och skörda grödor i en fin, frisk och fruktbar jord. 

Vi arbetar bl.a. med följande initiativ:

  • 100% ekologi
  • Välmående jord, kompost og växelbruk
  • Biodiversitet
  • Bättre djurvälfärd
Levererar vi till dig?
Kolla en annan adress
-