Sök
Meny
Fav
Favoriter

Bekämpa klimatförändringarna

Vi ska agera snabbt för att bekämpa klimatförändringar och dess konsekvenser.

Så heter det 13:e globala målet. Delmålen betonar uppbyggandet av kunskap och kapacitet att möta klimatförändringarna och öka den generella kunskapen och uppmärksamheten kring utmaningarna. Målet om att bekämpa klimatförändringarna handlar också om att implementera FN:s ramkonvention om klimatändringar - en konvention som förpliktigar länder i hela världen att minska sina utsläpp av växthusgaser och stoppa temeraturökningarna. 

Hos Årstiderna har vi i över 10 år mätt och rapporterat vårt CO2-utsläpp. Det gör vi för att hela tiden hålla fokus på var vi kan minska vårt eget klimatavtryck. Vi mäter t.ex. hur många kilometer våra lastbilar kör, hur mycket el och värme som används på lager, packeri och i kontorsbyggnaderna. Vi räknar hur många gånger vi kan återanvända våra trä- och frigolitlådor. Vi frågar våra kollegor om hur de tar sig till jobbet - eftersom allt hänger ihop och bidrar till Årstidernas totala CO2-avtryck. Sedan 2019 har vi också gjort kvartalsrapporter över CO2-utsläppen, ihop med de ekonomiska nyckeltalen.

Vi arbetar bl.a. med följande initativ:

  • Kvartalsvis CO2-rapportering
  • No Fly-policy
  • CO2-reducerad varutransport (t.ex. vid bruk av skepp och tåg)
  • Framtidens distribtion på gröna drivmedel
  • Uträkning av matkassarnas klimatavtryck
Levererar vi till dig?
Kolla en annan adress
-