Sök
Meny
Fav
Favoriter

Hållbar konsumtion och produktion

Vi ska säkerställa hållbar konsumtion och hållbara produktionsformer.

Så lyder FN:s globala mål nummer 12. Här handlar delmålen bl.a om att använda naturens resurser på ett hållbart sätt och om att halvera det globala matsvinnet och reducera mängden avfall. Delmålen framhåller också vikten av att främja hållbarhet i offentliga inköp, att företag ska rapportera sitt hållbarhetsarbete och att vi fram till år 2030 ska sprida förståelsen för en hållbar livsstil. 

Hos Årstiderna främjar vi en ansvarsfull produktion genom att utmana de tradionella försyningskedjorna. Vi vill göra vägen från jord till bord, från bonden till kunden, så kort som möjligt. Jordförbindelsen handlar därför också om att göra avståndet kortare, och försyningskedjorna likaså, mellan kunder och odlingen, så att kunderna vet vad de äter och var det kommer ifrån. 

Vi arbetar bl.a. med följande initiativ:

  • Framtidens livsmedelskedja
  • Minska matsvinn
  • Mindska mängden plast-emballage
  • Återanvändning av trä- och frigolitlådor
  • Matkunskap till barn och vuxna
Levererar vi till dig?
Kolla en annan adress
-