Sök
Meny
Fav
Favoriter

God hälsa och välbefinnande

Vi ska säkerställa ett hälsosamt liv för alla och främja välbefinnande för alla åldersgrupper.

Detta är det tredje målet som världens ledare förpliktigade sig till när de skrev under FN:s globala mål. Målet handlar bl.a. om att reducera antalet dödsfall och hälsoproblem till följd av förorening av luft, vatten och jord och om att förebygga och reducera både smittsamma och icke-smittsamma sjukdomar. Icke-smittsamma sjukdomar är ett samlingsnamn för cancer, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och lungsjukdomar. De kallas också för livsstilssjukdomar, då de i många fall kan förebyggas, genom en sund livsstil. Här är kosten en viktig faktor. 

Hos Årstiderna bidrar vi till detta mål genom att göra et enkelt att tillaga måltider med massor av grönsaker. I vårt eget utecklingslaboratorium, Den Gröna Verkstaden, arbetar vi hårt på att skapa nya växtbaserade produkter - och göra gröna måltider till enkla lösningar för fler.

Vi arbetar bl.a. med följande initiativ:

  • 80/20-tallrikar. Minst 80% växtbaserad energi och max 20% animalisk
  • Livsmedelssäkerhet och kvalitetskontroll - besprutningsfritt
  • Innovation og produktutveckling
  • Fokus på växtbaserade livsmedel och proteiner
  • Den Gröna Verkstaden - gör det lättare att leva grönt
Levererar vi till dig?
Kolla en annan adress
-