Sök
Meny
Fav
Favoriter

Skyttes Grönsaksodling

En ekopionjär med framtidsvisioner

Lars Skytte har drivit sin grönsaksodling sedan början på 80-talet

Lars Skytte blev lantbrukare på grund av sitt brinnande fackliga intresse för att se grödor växa. Intresset har resulterat i en 35 år lång karriär som ekologisk lantbrukare som nu närmar sig sitt slut. Han har nämligen precis börjat en 5-årig process med att lämna över Skyttes Gartneri, som hans grönsaksodling heter, till tre unga lantbrukare.

På Skyttes Grönsaksodling är samarbete viktigt

Skyttes Grönsaksodling är en del av ett samarbete med andra lantbrukare i lokalområdet söder om Odense i Danmark. Kort och gott innebär det att de kan hyra in sig på markerna hos grannen och vice versa. På så sätt flyttas grödorna runt på markerna i ett så kallat växelbruk som bidrar till mer fruktbara och motståndskraftiga jordar.

Lars Skytte har inga djur på sin gård, vilket kan vara ett problem vid grönsaksodling eftersom jorden riskerar att utarmas på näring vid skörd, utan naturligt gödsel från djuren. För att få den nödvändiga näringen som hans marker behöver samarbetar han därför med en lokal boskapsbonde som levererar gödsel till hans grönsaksodlingar. På så sätt kan den ekologiska cirkeln slutas trots att Lars driver en enkel gård med en mycket specialiserad grönsaksproduktion.

Utöver grönsaker odlar Skyttes Grönsaksodling också klövergräs som Lars menar är ytterst nödvändigt för att driva hållbart lantbruk. Klövergräset binder nämligen stora mängder CO2 samtidigt som det ingår i växelbruket som förbättrar jordens kvalitet på gården.

En utveckling av ekologin

Lars Skytte har alltid sett sin ekologiska verksamhet som en utvecklingsplattform. För honom handlar det om att ta eget ansvar för gårdens utveckling och föregå med gott exempel för andra som vill driva lantbruknäringen framåt: ”Man måste ta små steg, kompromissa och fokusera på långsiktiga resultat.” När Lars började sin ekologiska resa så krävdes det bara att 25% av fodret till korna på markerna skulle vara ekologiskt för att få ha sin ekologiska ceritfiering, idag ska fodret vara 100% ekologiskt.

”För mig har det alltid handlat om att behandla jorden och varandra med respekt. Därför har jag aldrig varit intresserad av att vara ovänner med mina grannar som odlar konventionellt.”

Det har lönat sig för Lars att vara det goda exemplet, eftersom det har resulterat i att flera av hans grannar har velat ställa om till ekologiska jordbruk. Många gör det för att det helt enkelt är det som efterfrågas på marknaden, men Lars tror också att det handlar om så mycket mer – bland annat att de har hittat pesticidrester i dricksvattnet och därefter viljat ställa om.

Realism och en dos romantik krävs inför framtiden 

Lars är optimistisk gällande framtidens lantbruk. Han vittnar nu hur den nya generation håller på att överta hans egna lantbruk vilket gör honom hoppfull, men han ser också möjligheterna ur ett bredare perspektiv.

”Jag har kanske haft en naiv syn på framtiden men vi måste tro på att det kan bli bättre. Gapet mellan natur och kultur har varit stort, men vi har börjat sakta men säkert ge tillbaka till naturen,” säger Lars.

Lars fungerar som en mentor för de unga hoppfulla lantbrukarna som ska ta över hans verksamhet inom en snar framtid. Det är viktigt för honom att vara realistisk och kika på vad som fungerar, men också lämna utrymme till att få lov att vara lite naiv. ”En sund blandning av att våga drömma och samtidigt vara realsitisk, så får man sen prova och se vad som fungerar för en själv, både fackmannamässigt och resursmässigt.”

Man ska inte längre vara rädd för att specialisera sig, dra nytta av samarbeta och upptäcka ny teknologi. Viktigast av allt är nog ändå samarbetet med andra gårdar enligt Lars Skytte. Det är en tillgång som de har haft stor framgång med på hans grönsaksodling och nu står en ny generation redo att ta över efter Lars. De behöver ta tillvara på de 3,5 hektarerna odlingsmark som vuxit till 70 hektar sedan 80-talet och är 400 hektar om man räknar med samarbetet som drivs med alla lokala bönder i området. Vi ser fram emot vad framtiden har att erbjuda för Skyttes Grönsaksodling.

Levererar vi till dig?
Kolla en annan adress
-